\r\n

DRAMA  KULÜBÜ

\r\nDrama Kulübünde, öğrencilerin  yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama, eleştirel düşünme yeteneğini, sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisini geliştirme amaçlanır. Kulüp çalışmalarında  herhangi bir konuda çeşitli teknikler kullanılarak canlandırmalar yapılmakta; diksiyon, beden dili  çalışmaları ve yaratıcı drama teknikleriyle desteklenen  çalışmalarda öğrencilerimizin sanatçı kişiliklerinin de gelişmesine katkıda bulunulmaktadır . Yıl sonunda kulüp öğrencileri mutlaka bir       müzikal sahnelerler.\r\n\r\n \r\n\r\n


\r\n\r\n                                                                                                                   \r\n

İNGİLİZCE DRAMA KULÜBÜ

\r\nİngilizce Konuşma ve Drama Kulübünde , öğrencilerimizin eğlenerek İngilizce pratik yapmaları ve kendilerini ifade etmeleri amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra temel oyunculuk eğitimi,  diksiyon, beden dili  çalışmaları,  yaratıcı drama teknikleriyle desteklenen kulüp çalışmalarında öğrencilerimizin sanatçı kişiliklerinin de gelişmesine katkıda bulunulmaktadır. Yıl sonunda kulüp öğrencileri İngilizce müzikal, tiyatro, skeç…gibi etkinlikler  sergilerler.\r\n\r\n \r\n\r\n


\r\n\r\n\r\n

ÇOCUK OYUNLARI KULÜBÜ

\r\nÇocuk Oyunları Kulübünde,  öğrencilerin oyun yoluyla  insanlarla iletişim kurması, paylaşması, işbirliği ve yardımlaşmayla birlikte problemleri çözmeyi öğrenmesi, sosyal kuralları ve etik değerleri  özümsemesi amaçlanır. Geleneksel çocuk oyunlarının kaybolmaya yüz tuttuğu, grup oyunlarının ve oyuna yönelik farkındalıklarının azaldığı günümüzde çocuk olmanın coşkusunu yeniden yaşamak ve yaşatmak kulübün en önemli hedefidir.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n


\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n

EL SANATLARI KULÜBÜ

\r\nEl Sanatları Kulübü, öğrencilere  bir taraftan eğlenip öğrenmeyi sunarken, bir taraftan da çocuğun gelişim sürecindeki  yaratıcılığını artırmayı, iki ya da üç boyutlu düşünebilmeyi, el becerisini geliştirmeyi ve dekoratif olarak ürün çıkartma zevkini ve hayal gücünü geliştirerek  düşündüklerini çeşitli nesneler üzerinden somutlaştırma ve tasarım yapabilme yeteneği kazanmalarını sağlamaktadır.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n


       \r\n\r\n \r\n\r\n                                                       \r\n

BİLGİSAYAR-KODLAMA KULÜBÜ

\r\nBu kulüp, öğrencileri bilgi teknolojilerinde yetkin kılmayı amaçlar. Bilgisayar okuryazarlıklarını geliştirerek bilgisayar ve bilişim kavramlarının temellerini öğrenmelerini sağlar. Öğrencilerin bilinçli birer bilgisayar kullanıcısı olmalarını hedefler. Bilgisayar Kulübü,  öğrencileri günlük etkinliklerinde yeni geliştirilen teknolojileri kullanarak hızla değişen dünyada yer almaya hazırlar.\r\n\r\nKodlama dersi ise aynı zamanda programlama ve yazılım dersi olarak da isimlendirilebilir. Kodlama dersi ile öğrencilere bilgisayar yazılımı geliştirmenin (programlamanın) temellerini öğretmek amaçlanmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucu programlama eğitimi öğrencilere yansıtıcılık, yaratıcılık, kural öğrenme ve kurallara uyma, problem çözme ve analitik düşünme, uzamsal düşünme gibi beceriler kazandırmaktadır.\r\n\r\n


\r\n\r\n                        \r\n\r\n                                                        \r\n

LEGO-ROBOTİK  KULÜBÜ

\r\nRobotik kulübü, öğrencilerin zeka gelişimlerine  katkı sağlarken, bilime olan ilgilerini  artırır.Kulüpte,  Lego Mindstorms teknolojisi ve Lego Education  setleri kullanılarak öğrencilerimizin yaratıcı düşünme, sorgulama, problem çözme becerilerini geliştirmeye ve takım çalışmasını, sorumluluk bilincini artırmaya   yönelik çalışmalar yapılır.Öğrenciler  Lego setlerini  kullanarak özgün robotik tasarımı yaparlar ve programlarlar. \r\n\r\n                  \r\n\r\n


\r\n\r\n                                      \r\n

RESİM KULÜBÜ

\r\nResim Kulübü, öğrencilerin görsel sanatlar alanında kendi yeteneklerini keşfetmelerini , doğada ve çevrede gelişen olaylara karşı farklı bir bakış açısı yaratmayı ve oluşturulan farkındalıkları davranışa dönüştürebilmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler yıl içindeki çalışmalarla doğal becerilerini  geliştirerek yaratıcı etkinliklere dönüştürmeyi  ve  hayal ettiklerini somut bir biçimde ifade etmeyi öğrenirler. Sanat alanında çeşitli sergiler düzenleyerek kulüp öğrencileri arasında ekip çalışması, hoşgörü, anlayış  ve iş birliği esas alınarak sanat faaliyetleri gerçekleştirirler. Yıl sonlarında kulüp çalışmalarından oluşan bir sergi düzenlenir.\r\n\r\n \r\n\r\n


\r\n\r\n                                                   \r\n

MATEMATİK KULÜBÜ

\r\nMatematik Kulübünde, matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmek, matematiksel problemleri anlayıp bunları günlük hayatta kullanmasını sağlamak, matematiksel  görüş, seziş, buluş yönlerini geliştiren çalışmalar yapmak  amaçlanır. Ayrıca kulüpte yapılan planlı çalışmalarla bölgesel ve ulusal matematik yarışmalarına öğrenci hazırlanır.\r\n\r\n \r\n\r\n


\r\n\r\n\r\n

 

\r\n

HALK OYUNLARI KULÜBÜ

\r\nHalk oyunlarında amaç öğrencilerimize geleneksel halk danslarımızla ilgili bilgiler vermek, oyunlarımızı öğretmek ve sahne üzerinde sergilemek için çalışmalar yapmaktır. Aynı zamanda kulübün hedefi öğrencilerimizin kol ve bacak koordinasyonlarını ve ritim duygularını güçlendirmek ve onlara takım ruhu kazandırılmasını sağlamak, ekip içindeki uyumu sağlayabilmek, doğru duruş alışkanlığı kazandırmaktır.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n


\r\n\r\n                                                                      \r\n

SATRANÇ KULÜBÜ

\r\nSatranç kulübünde amaç öğrencilerin kendine güven duygusu aşılayıp geliştirmek, başarıya ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla varılabileceği düşüncesini aşılamak,  başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için daha da çok çalışmanın ve stratejiler geliştirmenin gerekli olduğunu öğretmek,  planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratmak,, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olmaktır. Kulüpte öğrenciler yerel ve ulusal yarışmalara hazırlanırlar ve katılırlar. Ayrıca Akhisar Koleji, her yıl şubat ayında Manisa ilini kapsayan “Atatürk Satranç Turnuvası” düzenler.\r\n\r\n \r\n\r\n


\r\n\r\n                                                                                 \r\n

MÜZİK KULÜBÜ

\r\nMüzik kulübü, öğrencilerimizin yeteneklerini  keşfetmeyi,  kendine güvenen çağdaş müzik eğitimine ayak uydurabilen öğrenciler yetiştirerek ulusal kimliğimizi ön plana çıkarmayı hedeflemektedir . Müzik kulübü, öğrencilerimizi ilgi ve yeteneklerine göre değerlendirip  yönlendirerek müziği sevdirmeyi ve bir enstrüman çalma yeteneğini geliştirmeyi, şarkı  söyleme ve çalma alışkanlığını kazandırmayı, koro çalışmaları ile toplu iş yapma alışkanlıklarını geliştirerek sosyalleşmelerini sağlamayı, ritim aletlerini ve materyallerini öğreterek yeteneklerini fark etmeyi, kendilerine güven kazandırmayı amaçlamaktadır.  \r\n\r\n


\r\n\r\n\r\n

 

\r\n

FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ

\r\nFotoğrafçılık kulübünde  öğrencilerimize fotoğrafın ne olduğu, fotoğraf çekim tekniklerinin nasıl uygulanacağı, fotoğraf sanatının tarihsel gelişimi, fotoğrafın diğer sanatlar arasındaki yeri ve diğer sanatlarla olan ilişkileri anlatılmaktadır. Belgesel fotoğrafçılığı,  stüdyo fotoğrafçılığı, tanıtım fotoğrafçılığı, medya fotoğrafçılığı gibi fotoğrafın kullanıldığı değişik çalışma alanları hakkında bilgi verilir. Fotoğraf çekimlerinde makine seçimi, makine hâkimiyeti, ortamın ışık niteliği gibi teknik bilgiler öğrencilerle paylaşılır. Fotoğrafın sanatsal yönüyle ilgili olarak, kompozisyon kuralları tartışılır\r\n\r\nFotoğrafçılık Kulübü öğrencileri  okulumuzda düzenlenen her türlü etkinliğin görüntülenmesinde, bu görüntülerin düzenlenmesinde ve sergilenmesinde aktif olarak yer alırlar. Ayrıca   kentimizde düzenlenen fotoğraf ve fotoğrafçılıkla ilgili her türlü etkinliği takip eder, mümkünse katılma olanaklarını organize ederler. Her yıl Sanat alanında çeşitli sergiler düzenleyerek kulüp öğrencileri arasında ekip çalışması, hoşgörü, anlayış, ve iş birliği esas alınarak sanat faaliyetleri gerçekleştirirler.\r\n\r\n \r\n\r\n


\r\n\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

SPOR KULÜBÜ

\r\nSpor Kulübünde,  öğrencilerimizin bilişsel, sosyal ve duygusal ihtiyaçları doğrultusunda ve bu ihtiyaçları geliştirme yönünde çalışmalar yapılır. Takım sporlarında öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerinin yanı sıra motor beceri dediğimiz el ve ayakların koordinasyonunun  gelişimi hedeflenir.Yapılan çalışmalarla öğrencilerin daha aktif bireyler olarak sosyal alanda ve eğitim alanında, sportif beceri ve yaşam boyu spor çerçevesinde bilinçlenmelerini sağlamaları ve bu konuda yeterli düzeye gelmeleri amaçlanır.Spor kulübünde basketbol, voleybol, futbol, kort tenisi, masa tenisi, badminton, atletizm dallarında çalışmalar yapılır. Bireysel ve takım yarışmalarına öğrenci hazırlanır.